Opatrenia v našich prevádzkach

Milí hladoši!
V našich prevádzkach pre nás zostáva najdôležitejšie zdravie našich zákazníkov a zamestnancov, preto vás žiadame, aby ste vzali do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
Chcem dostať každý deň pred obedom rozpis menu: